Vyhledávání

Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat

Reklamace zboží

Vyplňte náš reklamační protokol a zašlete spolu s reklamovaným zbožím, kopií faktury a servisním protokolem o odborné instalaci na adresu DÍLYNAKOTLE s.r.o., Dubenec 134, 544 55. Pro urychlení reklamace nezapomeňte v protokolu uvést krátký popis vady výrobku a informaci, jaký způsob nápravy požadujete. 

Pro případ vrácení peněz uveďte číslo účtu. 

Pozor!

Plynový kotel je vyhrazené plynové zařízení. Opravu plynového kotle a instalaci nového dílu mohou provádět pouze osoby, které mají oprávnění a osvědčení k provádění montáží a oprav na plynových zařízeních, jsou proškolení výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem těchto plynových zařízení, typicky certifikovaný servisní technik. V případě instalace náhradního dílu osobou nevlastnící výše uvedené oprávnění a osvědčení, poškození dílu neodbornou instalací nebo nedoložením servisního protokolu, vám nebude reklamace náhradního dílu uznána.

Zboží přidáno do košíku