Nákupní řád

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím - společností DÍLYNAKOTLE s.r.o. a kupujícím.

Obchod provozuje

Dílynakotle s.r.o.
Dubenec 134
544 55 Dubenec

IČO:01814842
DIČ:CZ01814842

Bankovní spojení
č.účtu: 1067047/2060

Společnost je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, ve složce číslo 32377.

Provozní doba

V tuto dobu se s námi můžete telefonicky spojit (Vaše všeobecné dotazy, informace o objednávkách a příjem objednávek). Tel.: 499 694 999 nebo 602 400 725

Pondělí - Pátek 7:30 - 16:00

Sobota - Neděle po telefonické domluvě

Kupující
Servisní technik, firma, státní instituce, zákazník

1. Objednávka zboží

Vámi odeslaná objednávka je závazná a kupující souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými níže. Kupní smlouva vzniká při převzetí a uhrazení objednaného zboží. Objednávku je možné stornovat dle níže uvedeného odstavce „odstoupením od smlouvy“

Před prvním nákupem je nutné se registrovat pomocí registračního formuláře. Po registraci a autorizaci provozovatelem obchoduje vám je umožněn nákup zboží. Pro úspěšném uložení objednávky Vám přijde e-mail s rekapitulaci objednávky, pokud Vám mail nepřišel nebyla objednávka s největší pravděpodobností uložena!!! v takovém případě nás kontaktujte.

2. Platební podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky (na e-mail kupujícího) v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústním nebo telefonickém dotazu je vždy kupujícímu sdělena platná cena.

Možnost platby:

1 - platba v hotovosti při osobním odběru zboží (nutno domluvit předem)

2 - platba dobírkou při dopravě přepravní službou

3. Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem.
Pokud zruší objednávku prodávající DILYNAKOTLE.CZ. zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit (zboží se již nevyrábí nebo nedodává, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží). V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Zrušení objednávky ze strany zákazníka je možné do 1 týdne od objednání zboží, pokud ještě nebylo vyexpedováno.

4. Dodání zboží

Dodací lhůta je závislá na dostupnosti zboží na skladě. Pokud je vámi objednané zboží skladem je zpravidla vyexpedováno do 24 hodin od přijetí objednávky. Pokud je nutno danou položku objednat dojde k vyřízení objednávky do 7-10 pracovních dnů. Vždy budete předem informování o předpokládaném termínu vyřízení, pokud nebude zboží skladem.

5. Převzetí zboží

Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze, pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 24 hodin od převzetí zásilky dopravci. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se řídí dle podmínek dopravce.

6. Cena

Všechny uvedené ceny jsou konečné včetně DPH. Poštovné a balné se účtuje podle ceny objednávky.

7. Doprava zboží

Zboží Vám dovezeme přepravní společností nebo českou poštou do 24 hodin od vyexpedování, běžný rozvozový čas u této dopravy je ve všední dny od 8:00 do 18.00 hodin. Zboží Vám bude doručeno na Vámi udanou adresu, kde je nutné, abyste si zboží převzali. Pokud máte možnost, je dobré jako adresu dodání zadat adresu do zaměstnání.

Dopravné, balné a doběrečné u objednávky nad 8 000,-Kč není účtováno. Pokud hodnota objednávky nepřesáhne 5 000,- Kč, je účtováno k faktuře i dopravné, dle uvedené tabulky.

Cena objednávky v Kč bez DPH Cena přepravy v Kč s DPH
do 5000,- Kč ČP 150,-Kč a 130,-Kč GLS
nad 5000,- Kč ZDARMA

8. Osobní odběr zboží

Pokud zákazník objednává zboží přes internetový obchod a vyzvedne si ho osobně, dodavatel pouze stvrzuje , že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno a to do 5 pracovních dnů od objednání. Po uplynutí této doby bude objednávka "stornována". V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zapalcením celé kupní ceny a převzetí zboží zákazníkem.

9. Záruční podmínky a reklamace

Poskytujeme Vám záruku na zboží v délce 24 měsíců. Uvedená doba se nevztahuje na výrobky, u kterých je uvedena odlišná záruční doba.

Reklamované zboží zašlete spolu s kopií faktury na adresu Dílynakotle s.r.o.; Dubenec 134; 544 55. Pro urychlení reklamace přiložte krátký popis vady výrobku a informaci jaký způsob nápravy požadujete. V případě, že požadujete vrácení pěněz, uveďte číslo účtu.

U zboží, které splňuje specifikaci např: elektrického náhradního dílu nebo plynového náhradního dílu tzn. ten díl který je nutné připojit k elektrické síti nebo plynovému potrubí, je nutné pro uznání reklamace žádoucí přiložit kopii dokladu o instalaci odbornou firmou jejíž pracovník je odborně způsobilý dle vyhlášky k tomu určené.

V případě, že nebude doložen doklad o odborné způsobilosti nebude reklamace uznána.

Každý náhradní díl od společnosti Dílynakotle s.r.o. je označen speciální samolepkou, kterou nelze odstranit. Bude-li reklamováno zboží, které není označeno samolepkou, bude reklamace vyhodnocena jako neplatná a tento čin bude brán jako pokus o podvodné jednání se všemi vyplývajícími důsledky.

Podrobnější podmínky naleznete v sekci "sekci reklamační řád" ZDE.

10. Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

  • Odešlete email na info@dilynakotle.cz;
  • Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, musí být:
v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží formou dobírky, doporučujeme Vám zboží pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu a poškození během cesty.
  • Tato garance se nevztahuje na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (baterie, žárovky, sáčky do vysavačů) či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno.
  • Pokud se v odstoupení od smlouvy jedná o zboží, které muselo být objednáno přímo dle požadavku zákazníka, bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% z kupní ceny

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 15 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zakoupeného zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Ke kupní ceně může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

11. Ochrana osobních údajů

Jednáme v souladu se z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré údaje získané od zákazníků naše společnost užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky.

Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze. Zákazník může o výmaz zažádat písemně (e-mailem) nebo telefonicky.

12. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Odesláním elektronické či telefonické objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení v nich uvedená

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné od 1. 1. 2014